Trường tư vấn hướng nghiệp nghề tại trung đoàn 209 Sư đoàn 312

Ngày 08/12/2022 Trường giáo dục dạy nghề Thanh Xuân phối hợp cùng lãnh đạo đơn vị đã có buổi tư vấn định hướng nghề nghiệp với sự tham gia của 450 chiến sĩ chuẩn bị xuất ngũ về đơn vị lực lượng quân sự tỉnh tại Trung đoàn 209 Sư đoàn 312 Sông Công Tp Thái Nguyên

 Lãnh đạo nhà trường tư vấn định hướng nghề nghiệp cho bộ đội xuất ngũ

Các hạ sĩ quan , chiến sĩ chuẩn bị xuất ngũ năm 2022 được tư vấn, giới thiệu ngành nghề , chương trinh đào tạo tại trường, những kiến thức cơ bản về nghề nghiệp, việc làm, thị trường lao động, những ngành, nghề mà xã hội đang có nhu cầu cao, dễ tìm việc làm; chế độ, chính sách ưu đãi đối với quân nhân hoàn thành nghĩa vụ; việc miễn học phí, được lựa chọn các ngành nghề ưa thích…

Cũng trong buổi tư vấn ban Chỉ huy Quân sự đơn vị đã thông báo những chế độ, chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng dành cho bộ đội xuất ngũ trở về địa phương.